REFERENCA

REFERENCAT

SHËNIME PËR VLERËSIMIN TUAJ:

Mendoni se cilat aspekte të shërbimeve dëshironi të vlerësoni. Për shembull, ju mund të vlerësoni profesionalizmin e ekipit, shërbimet e ofruara, komunikimin ose shërbimin ndaj klientit.

Shkruani një përmbledhje të detajuar që do t’i ndihmojë klientët e tjerë të kenë një pamje të saktë të përvojës suaj me shërbimet tona. Jepni shembuj konkretë dhe përshkruani atë që ju pëlqeu veçanërisht më shumë ose jo aq shumë.

Jini të ndershëm dhe të drejtë në vlerësimin tuaj. Nëse keni qenë të kënaqur me shërbimet tona, jeni të mirëpritur t’i lavdëroni ato. Sidoqoftë, nëse ka pakënaqësi, përshkruani ato sa më të detajuara që të jetë e mundur, në mënyrë që Envilight të ketë një shans për t’u përmirësuar.

Shmangni përgjithësimet dhe jini specifik se çfarë lloj shërbimi keni marrë për ta bërë vleresimin tuaj më të saktë.

Shkruani me një ton të përshtatshëm dhe shmangni gjuhën vulgare ose ofenduese. Vlerësimi juaj duhet të përdoret për të ndihmuar klientët e tjerë të marrin vendime dhe për të ndihmuar Envilight të përmirësojë shërbimet.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj! Ekipi Envilight

REFERENCA JUAJ

SHKRUAREFERENCËN TËNDE!