ENVILIGHT & KLIENTËT

ENVILIGHT & KLIENTËT

SEANCA PËR TË GJITHË

NË SFERËN PRIVATE & PUBLIKE

KONSULTIME TË VLEFSHME USHQIMI & SHËNDETI NGA NJË TJETËR KËNDVËSHTRIM.

ENVILIGHT, FORMULA MAGJIKE KUNDËR SËMUNDJEVE.

NËSE S´JE I SËMURË S´DO TË THOTË QË TI JE I SHËNDOSHË. SHËNDETI ËSHTË PËRMBLEDHJE SHUMË E GJËRË DHE KOMPLEKSE MË SHUMË SE MUNGESA E SËMUNDJES.
KONSULTIME TË VLEFSHME USHQIMI & SHËNDETI NGA NJË TJETËR KËNDVËSHTRIM.

SEANCA PERSONALE

KATEGORITË

 • KONSULTIME & PARASHIKIME
 • TRUPI & SHPIRTI
 • SITUATA & SJELLJA
 • USHQIMI & SHËNDETI
 • NJERIU & MJEDISI
 • NGJYRA & VIZIONE
 • SEMINARE & TRAJNIME
 • GUIDA & INICIM

SEANCA PËR ÇIFTE

KATEGORITË

 • KONSULTIME & PARASHIKIME
 • TRUPI & SHPIRTI
 • SITUATA & SJELLJA
 • NJERIU & MJEDISI

SEANCA FAMILJARE

KATEGORITË

 • KONSULTIME & PARASHIKIME
 • TRUPI & SHPIRTI
 • SITUATA & SJELLJA
 • USHQIMI & SHËNDETI
 • NJERIU & MJEDISI
 • NGJYRA & VIZIONE
 • SEMINARE & TRAJNIME
 • GUIDA & INICIM

SEANCA KOLEKTIVE

KATEGORITË

 • TRUPI & SHPIRTI
 • SITUATA & SJELLJA
 • USHQIMI & SHËNDETI
 • NGJYRA & VIZIONE
 • SEMINARE & TRAJNIME
 • GUIDA & INICIM

SEANCA BIZNESI

KATEGORITË

 • KONSULTIME & PARASHIKIME
 • SITUATA & SJELLJA
 • NJERIU & MJEDISI
 • SEMINARE & TRAJNIME

SEANCA PËR KAFSHË

KATEGORITË

ENERGJI & VIZION PËR HARMONIZIMIN E TRUPIT, MENDJES DHE SHPIRTIT TË KAFSHËVE. PËRMIRËSIMI I SISTEMIT IMUNITAR, BALANCËS DHE SHËNDETIT. TRAJTIMET E TYRE JANË TË MUNDSHME VETËM NË DISTANCË

Çmimi: 120€ / 45min

Çmimi: 160€ / 60min